Strona główna » Regulamin serwisu

Wyszukaj eksploatację

Opinie o nasOpinie o produktach

Witam, lepiej niż oryginał. I cena nie z tej ziemi. Ogólnie niebiańsko!
Ocena produktu 5/5

Regulamin serwisu

alt
  REGULAMIN Z DNIA 01.10.2016


1. Pojęcia
a. Serwis drukarek i laptopów prowadzony jest przez firmę:
Global Ekosystem Andrzej Łopuszański
ul. Kazimierza Wielkiego 117, 30-074 Kraków
NIP: 795-132-11-73, REGON: 651555550,
nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez PM Przemyśla, nr 14994
KONTO BANKOWE: 50 1140 2017 0000 4102 1291 3603
dalej nazywaną Serwisem.
Kontakt z serwisem: sklep@druktak.pl, nr telefonu 12 396 46 30 (koszt połączenia według taryfy operatora).
b. Klient to osoba lub firma dostarczająca sprzęt do serwisu.
c. Sprzęt to drukarka, laptop lub inne urządzenie dostarczone przez klienta do serwisu.
d. Kurier to pracownik spedytora lub osoba występująca w jego imieniu.

2. Przekazanie sprzętu
Przekazanie sprzętu do i odebranie sprzętu z serwisu możliwe jest na 3 sposoby:
a. poprzez dostarczenie sprzętu do serwisu osobiście przez klienta, odbiór następuje w punkcie, do którego został dostarczony sprzęt,
b. poprzez przesłanie do serwisu sprzętu przez klienta za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika, po naprawie sprzęt jest odsyłany na nasz koszt. W przypadku braku naprawy sprzęt jest odsyłany po opłaceniu kosztu usługi door to door (patrz cennik usług serwisowych) na konto serwisu.
c. Poprzez skorzystanie z usługi door to door czyli naszego kuriera, który odbiera sprzęt od klienta do naprawy i dostarcza z powrotem do Klienta sprzęt po diagnozie lub naprawie - po opłaceniu przez klienta kosztu usługi door to door oraz kosztu ekspertyzy.
d. W przypadku skorzystania z możliwości przekazania sprzętu wymienionych w pkt. 2b i 2c klient musi dołączyć do sprzętu wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Klient ponosi ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu. Należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu sprzętu na czas transportu.
e. Podczas odbioru sprzętu odesłanego przez serwis należy pamiętać o sprawdzeniu przesyłki w obecności kuriera, a w szczególności czy taśmy klejące zabezpieczone pudełko oraz opakowanie nie są naruszone. Po zauważeniu jakiekolwiek naruszenia stanu opakowania należy rozpakować przesyłkę i w przypadku uszkodzenia sprzętu sporządzić z kurierem tzw. protokół szkody.

3. Wydanie sprzętu
a. Serwis przyjmując sprzęt do naprawy dostarczony osobiście każdorazowo wydaje potwierdzenie przyjęcia sprzętu. Wydanie sprzętu możliwe jest wyłącznie na podstawie otrzymanego potwierdzenia przyjęcia sprzętu.
b. W przypadku sprzętu przesłanego przez kuriera sprzęt jest odsyłany na adres podany na dołączonym do sprzętu zgłoszeniu.

4. Czas trwania diagnozy i naprawy
a. Czas na wykonanie sprawdzenia diagnostycznego wynosi do 3 dni, zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia tego czasu do 5 dni. Koszt ekspertyzy (dotyczy drukarek) zawarty jest w cenniku. Anulowany zostaje w przypadku zgody na naprawę. W przypadku laptopów ekspertyza jest bezpłatna, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 4b.
b. W przypadku sprzętu, który został zalany zastrzegamy sobie możliwość obciążenia klienta, który nie zdecydował się na naprawę, opłatą za diagnostykę w wysokości 100 zł. Dotyczy to tylko wyjątkowych i bardzo skomplikowanych a przez to czasochłonnych usterek.
c. W przypadku drukarek atramentowych pozostawionych do czyszczenia głowicy klient zobowiązuje się do przekazania razem z drukarką kompletu wkładów lub do zakupu wkładów, jeśli okaże się że są niezbędne do przeprowadzenia procedury czyszczenia.
d. Czas trwania naprawy wynosi do 14 dni pod warunkiem, że są dostępne części niezbędne do jej wykonania. Jeżeli niezbędne do wykonania naprawy części będą wymagały dłuższego oczekiwania, klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie, mailowo lub w wybrany przez siebie sposób.
e. Czas trwania naprawy gwarancyjnej wynosi do 14 dni pod warunkiem, że są dostępne części niezbędne do jej wykonania. Jeżeli niezbędne do wykonania naprawy części będą wymagały dłuższego oczekiwania, klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie, mailowo lub w wybrany przez siebie sposób. W przypadku naprawy gwarancyjnej klient wraz ze sprzętem musi dostarczyć kartę gwarancyjną. Okres gwarancji jest wydłużany o czas naprawy.

5. Cennik
a. Cenniki serwisu drukarek i serwisu laptopów są częścią regulaminu, jednak podane w nich ceny są tylko orientacyjne i dotyczą wyłącznie robocizny.
b. Ceny części są kalkulowane na bieżąco.

6. Gwarancja
a. Serwis udziela gwarancji od 3 do 12 miesięcy, w zależności od rodzaju wykonanej usługi.
b. Gwarancją są objęte elementy lub usługi wymienione na karcie gwarancyjnej.

7. Odpowiedzialność serwisu
a. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na dostarczonych do serwisu nośnikach (HDD, płyty CD/DVD, pendrive`y i inne). Klient oświadcza, że wykonał kopie danych i nie będzie domagał się odszkodowania za ewentualną ich utratę.
b. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostarczone razem ze sprzętem nielicencjonowane oprogramowanie.
c. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy naprawy sprzętu bez podania przyczyny.
d. Zastrzegamy sobie możliwość zwrotu sprzętu o innych objawach niż były zgłoszone! Zastrzeżenie to dotyczy w szczególności usługi udrażniania głowic - wiąże się ono z możliwością uszkodzenia drukarki!
  ARCHIWALNE WERSJE REGULAMINU SERWISU:
   - REGULAMIN Z DNIA 01.10.2015
Przejdź do strony głównej serwisu drukarek
 
Przejdź do strony głównej serwisu laptopów
 

Przejdź do strony głównej