Strona główna » Promocja

Wyszukaj eksploatację

Opinie o nasOpinie o produktach

Bardzo dobra obsługa w sklepie, dobry toner, szybka wysyłka
Ocena produktu 5/5

Promocja

Promocja


Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Promocji „BĄDŹ SMART” jest GLOBAL EKOSYSTEM z siedzibą w Krakowie, ul.
Kazimierza Wielkiego 117.
2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „BĄDŹ SMART”.
3. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego pod adresem DrukTak.pl.
4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 10.01.2023 r. do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję lub do odwołania.
5. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla odbiorców detalicznych.

Warunki i zasady udziału w promocji.
1. Każdemu klientowi, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu w sklepie internetowym DrukTak.pl przysługuje w ramach promocji bezpłatna przesyłka lub bezpłatna przesyłka oraz ryza papieru A4 (w zależności od dostępności). Ilość i rodzaj materiałów uzależniony jest od wartości zakupów. I tak za zakupy na kwotę:
   - od 200 zł brutto przysługuje darmowa przesyłka dowolnym kurierem dostępnym podczas składania zamówienia,
   - od 750 zł brutto przysługuje darmowa przesyłka oraz ryza papieru A4. Ilość papieru uzależniona jest od wartości zakupów - za każde wydane jednorazowo pełne 750 zł kupujący otrzyma 1 ryzę papieru. Maksymalna ilość papieru możliwa do otrzymania to 10 ryz za zakupy o wartości min. 7500 zł.
2. Promocją objęty jest wybrany asortyment – tusze i tonery zamienne DrukTak. Każdy towar biorący udział w promocji jest odpowiednio oznaczony.
3. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej DrukTak.pl.
4. Jeśli na paragonie znajduje się więcej niż jedna pozycja klient ma prawo zwrotu wybranej/wybranych pozycji. Jednocześnie klient wyraża zgodę, by sprzedawca na nowo oszacował wartość dokonanych zakupów i udzielił rabatu w zaktualizowanej wysokości.
5. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, sklep zwraca tylko i wyłącznie kwotę po aktualnym (ponownym) przeliczeniu wartości paragonu. Wartość do przeliczenia produktów to:
   - ryza papieru A4 - 30 zł brutto.
6. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
7. Promocja łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
8. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.
1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie ogłaszana na stronie internetowej pod adresem DrukTak.pl


Promocja
Przejdź do strony głównej